Coördesign

<

Nieuwe Mobiliteit

Samenstelling Arie Bleijenberg, 
Manager infrastructuur TNO

Het autoverkeer is de afgelopen 50 jaar stormachtig gegroeid. Onze steden, onze economie en ons gedrag hebben zich aangepast aan de flexibiliteit en snelheid van de auto. We zijn een ‘autosamenleving’ geworden. Maar de auto heeft ons ook hardnekkige files gebracht en milieuvervuiling. Hoe zal onze mobiliteit zich de komende decennia ontwikkelen? Komt er misschien een einde aan het ‘autotijdperk’? En hoe ziet duurzame mobiliteit eruit?

uitgegeven in 2015, Arie Bleijenberg

meer illustraties

>
  < >